แท่นเครื่อง
รุ่น
MX-1 TC-14B1, TC-21B , TC-14V50X, TC20Z1X, TC-14B1B, TC-14L3B
TC-21B1B , TC21L3B ,TC-14B1H/21B1H, TC-14K2 , TC-14L3/14Z2
TC14Z3 , TC-14B1X/TC21B1T, TC14L3X , TC21L3X , TC-21L3 , TC-21K
TC-14L2M , TC-14L2T/14L3T
MX-2 TC-25V20 , TC21V50 , TC-25V20R , TC21GF10 , TC-25V20AV

MX-2A TC-25V50 , TC-25V50AV , TC-29V50, TC29V50AV , TC-29V50BS
TX-29V50X
MX-3 TC-14V50BH , TC-21D10BH , TC-20S , TC21S10 , TC - 21S10X , TC - 21V50AV
TC-14S10 , TC-20X2 , TC-20X2X , TC-14S10H, TC-21S10H , TC-20X2H,
TC-14NB, TC-14A/A-M , TC-21D10BK
MX-3C TC-21F1B , TC-21S94B , TC -21RF2B , TC -21 S95B
MX-4 TC-25D10H, TC-25D10AH, TC-25D10T, TC - 25D10AT
TC -21S97B , TC-21 S99B , TC-25A1H, TC-25A1AH , TC - 29A1H, TC-29A1AH
MX-5A TC - 14N5
MX-5N TC-20X3B , TC-21S98B , TC-21NS20B , TC-14NS20B
M15M TC - AV29XR , TC-SV33XR , TC-2689XR , TC26V3S/26V3R , TVC-V600N
TVC-V660N , TVC - V900 , TVC-V990 TC-1880XR , TC-AL299S , TVC -V9S
TVC - 2180XR , TVCV29D , TVC-29S , TVC-V100, TVCT10M , TC-SV29XR
M16M TC-29V1X , TC-33V2X, TVC-29V3R , TC-26V2H , TC-33V1X , TC-29V2X
TC-29V1R, TX-26V2X , TX-29V1M , TX33V1M
M16MV3 TX - 25V30X , TX-29V30X , TC-29V30/29V30P , TC-29V20 ,TX-33V30X
TX-33GF30X
M16S TX - 21T1M , TVC-V21TX

 

PS อิเล็กทรอนิกส์
88/31 หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2813-5451-2
E-Mail: preecha@ps-thai.com